kwasfoliowy.info

Witamina zdrowego życia

Kwas foliowy, bo o nim mowa, jest egzogenną witaminą (B9), potrzebną do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

O tym, że kwas foliowy jest najważniejszy na samym początku ciąży, w 2-4 tygodniu, kiedy tworzy się układ nerwowy płodu i kiedy kobieta nie jest jeszcze świadoma że spodziewa się dziecka, mówi i pisze się coraz częściej. Występujący w Polsce bardzo wysoki odsetek ciąż nieplanowanych (niektóre źródła podają 60%) powinien skłaniać wszystkie kobiety aktywne seksualnie do codziennego przyjmowania profilaktycznej dawki kwasu foliowego, by zminimalizować ryzyko wystąpienia u przyszłego dziecka wad wrodzonych cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa czy bezmózgowie. Trudno jest jednak przekonać młode kobiety, które czują się zdrowo i nie planują ciąży do działań profilaktycznych. Stąd w Polsce tak wiele urodzeń dzieci z wadami układu nerwowego (1- 2 dzieci na 1000 urodzeń). Ponadto 90% dzieci z wadą rodzi się zdrowym matkom i w rodzinach, w których nigdy wcześniej taka wada nie wystąpiła.

Bezmózgowie jest wadą śmiertelną. Przepukliny rdzeniowe stanowią przyczynę wczesnej umieralności dzieci. Interwencja chirurgiczna w przypadku „otwartych” przepuklin rdzeniowych sprawia, że ok. 40% dzieci przeżywa 7 lat, lecz tylko 1% z nich nie wykazuje cech kalectwa. Polska należy do krajów o największym współczynniku zgonów z powodu rozszczepu kręgosłupa i wodogłowia. Ze względu na dużą śmiertelność WCN stanowią istotną przyczynę umieralności okołoporodowej i umieralności niemowląt. Ponieważ efekty leczenia chirurgicznego są ograniczone, sprawą najistotniejszą z medycznego punktu widzenia jest profilaktyka pierwotna tych wad. Badania naukowe w wielu ośrodkach na świecie potwierdziły rolę kwasu foliowego w 70 % redukcji wad cewy nerwowej.

Dlatego też w wielu krajach, także i w Polsce wydano zalecenia w sprawie zwiększonego spożycia kwasu foliowego przez kobiety w okresie przedkoncepcyjnym. „Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę, powinny spożywać 0,4 mg kwasu foliowego dziennie, a kobiety które uprzednio urodziły dzieci dotknięte WCN, są obciążone zwiększonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z taka wadą i powinny przyjmować znacznie większe dawki kwasu foliowego (4mg).”

To od nas wszystkich zależy czy nasze dzieci będą rodziły się zdrowe. Lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, dziennikarzy, świadomych kobiet i mężów.

1914704.jpg

Polityka Prywatności