kwasfoliowy.info

Udział folianów w przemianach biochemicznych

Aktywnymi związkami folianów w organizmie, działającymi jako koenzymy w wielu reakcjach metabolicznych, są wieloglutaminowe pochodne kwasu 4-hydrofoliowego. Przenoszą one jednowęglowe jednostki w reakcjach syntezy puryn i pirymidyn – podstawowych składników nukleotydów. Biorą w ten sposób udział w syntezie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i w związku z tym są niezbędne dla prawidłowego podziału komórek. Odgrywają także ważną rolę w przemianach aminokwasów. Jedną z ważniejszych przemian tego typu jest remetylacja homocysteiny do metioniny – aminokwasu stanowiącego ważny substrat w reakcjach metylacji (1, 4).

Przemianę homocysteiny przedstawiono na załączonej rycinie. Metionina – aminokwas niezbędny, pochodzący z żywności – ulega demetylacji do homocysteiny. Odłączona grupa metylowa wykorzystywana jest do metylacji różnych związków, takich jak fosfolipidy, białka, mielina, katecholaminy, wielocukry, karnityna, DNA i RNA. Około 50% powstałej homocysteiny ulega, przy udziale witaminy B6, przemianie do cysteiny. Pozostałe 50% podlega remetylacji do metioniny. Do tej przemiany konieczny jest udział kwasu metylo-4-hydrofoliowego i witaminy B12 (5).

 

Polityka Prywatności